Prezídium

Prezídium je statutárním orgánem APS ČR, každý z členů APS ČR má v prezídiu jednoho zástupce. Volenými funkcemi jsou prezident a viceprezidenti.

K 1. 2. 2020 je složení prezídia následující:

Prezident
Ing. Aleš Poklop

předseda představenstva
Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

Viceprezident
Ing. Pavel Racocha

předseda představenstva a generální ředitel
KB Penzíjní společnost, a.s.

Členové prezídia

Mgr. Martin Hargaš

člen představenstva
NN Penzijní společnost, a.s.

Ing. Tomáš Vystrčil

člen představenstva
Conseq penzijní společnost, a.s.

Ing. Martin Vašek

předseda představenstva a generální ředitel
ČSOB Penzijní společnost, a.s.

Mgr. Josef Lukášek

předseda dozorčí rady
Allianz penzijní společnost, a.s.

Mgr. Helena Radovanská, Ph.D.

členka představenstva
AXA penzijní společnost, a.s.

Ing. Radek Moc, MBA

předseda představenstva a generální ředitel
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.