Doplňkové penzijní spoření

Kdo si na stáří nespoří, musí počítat s tím, že s důchodem přijde i výrazný propad v jeho finančních příjmech. Příjem typického důchodce je dnes v Česku téměř poloviční oproti průměrné mzdě. Spoření na důchod je tedy dnes více než nutné.

Doplňkové penzijní spoření (DPS) je ideální nástroj, jak finanční propad spojený s odchodem do důchodu co nejvíce zmírnit. Je určeno všem občanům bez ohledu na věk, založit jej tedy mohou i rodiče svým nezletilým dětem.

Výhody spoření v DPS:

  • státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
  • daňové úlevy – daňový odpočet až 24 000 Kč/rok, úspora na dani z příjmů až 3 600 Kč/rok
  • příspěvky zaměstnavatele
  • možnost čerpat předdůchod již 5 let před dovršením státem určeného důchodového věku
  • v případě úmrtí účastníka peníze získají určené osoby nebo dědicové
  • možnost jednorázového výběru naspořených prostředků, nebo výplaty formou penze
  • možnost volby z různých investičních strategií

Příspěvky

Minimální výše příspěvku účastníka je 100 Kč měsíčně. Nárok na státní příspěvek má účastník při měsíčním příspěvku minimálně 300 Kč. Výše státního příspěvku se odvíjí od výše měsíčního příspěvku účastníka – maximální výše státního příspěvku dosáhne účastník při spoření 1 000 Kč měsíčně a více. Přispívat může účastníkovi také zaměstnavatel, příspěvky zaměstnavatele jsou daňově zvýhodněny.

Příspěvek účastnika (Kč) Státní příspěvek (Kč)
300 90
400 110
500 130
600 150
700 170
800 190
900 210
1000 a více 230

Daňové zvýhodnění

Účastník může každý rok část příspěvků, která přesáhne 12 000 korun, uplatnit jako odpočet od základu daně. Ročně tak lze odečíst od základu daně až 24 000 korun (posuzuje se za jednotlivé měsíce zvlášť).
Příspěvky zaměstnavatele v jakékoliv výši jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Příspěvky zaměstnavatele do výše 50 000 korun jsou osvobozeny od placení zdravotního i sociálního pojištění.

 

Příspěvek účastníka (měsíčně Kč) Státní příspěvek (měsíčně Kč) Daňová úspora (ročně Kč) Celkem (ročně Kč)
300 90 0 1080
1000 230 0 2760
1500 230 900 3660
2000 230 1800 4560
3000 a víc 230 3600 6360

Proč je dobré spořit si na stáří?

V současné době je rozdíl mezi průměrnou výší státního důchodu a průměrnou čistou mzdou 8 900 Kč. To je obrovský finanční propad. Ti, kteří si však na penzi spoří 722 Kč měsíčně, což je průměrná výše měsíčních příspěvků v doplňkovém penzijním spoření v roce 2015, si v důchodu díky státnímu příspěvku a příspěvku zaměstnavatele mohou měsíčně přilepšit až o 3 591 Kč (platí pro 30 let spoření).

Výše důchodu,
pokud si nic nespoříte
Při měsíčním spoření 722 Kč
po dobu 30 let
Čistá mzda 20 300 Kč Čistá mzda 20 300 Kč
Důchod 11 400 Kč Důchod 14 991 Kč
Finanční propad 8 900 Kč Finanční propad 5 309 Kč
Finanční přilepšení 0 Kč Finanční přilepšení 3 591 Kč