APS ČR

     Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) byla založena ustavující členskou schůzí dne 25. 6. 1996, původně jako Asociace penzijních fondů ČR, dobrovolné zájmové sdružení právnických osob, nadané právní subjektivitou. V současnosti, podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je zapsaným spolkem v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn. L 59348.

     Ke dni 1.1.2016 APS ČR sdružuje 8 členů, kterými jsou všechny penzijní společnosti působící na trhu soukromého kapitálového spoření na důchod v České republice, které provozují důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění a za tím účelem obhospodařují jednotlivé důchodové fondy, účastnické fondy a transformované fondy.

     V APS ČR působí také 2 přidružení členové, kteří jsou společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti auditu a daňového poradenství.

     Pro naplnění svého poslání a k realizaci své činnosti zřídila APS ČR odborné komise (sekce) pro oblasti legislativy, ekonomiky, informatiky a provozní správy fondů, pojistné matematiky, etiky, PR aktivit a vnějších vztahů.


Kontakt

APS ČR
Rumunská 1798/1
120 00 Praha 2

Jan SEDLÁČEK, tiskový mluvčí


Jazykové verze